Voor professionals
Projectbegeleiding BRL 6000-21

Projectbegeleiding brl 6000-21

Grondgebonden warmtepompinstallaties dienen sinds 1 oktober 2014 te worden ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden onder certificering conform BRL 6000‑21. Ben je als installateur (nog) niet gecertificeerd? Laat de werkzaamheden waarvoor certificering is vereist dan gedeeltelijk uitvoeren door of onder regie van NIBE. In dat geval is NIBE verantwoordelijk voor het correct ontwerpen en installeren volgens de in BRL 6000-21 gestelde eisen.

Uiteraard is geen enkel project hetzelfde. Je ontvangt daarom van NIBE voor elk specifiek project een aanbieding op maat. Hier tref je een globale omschrijving aan van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om een warmtepompinstallatie (bodemenergiecentrale) te ontwerpen en te installeren in overeenstemming met de BRL 6000-21 richtlijn.

_